Služby

Revízie VTZ :

revízie plynových zariadení skupiny A, B

revízie tlakových zariadení skupiny A, B

revízie elektrických zariadení

NDT - nedeštruktívne skúšky zvarov a materálov

vizuálne skúšky (VT)

kapilárne skúšky (PT)

magnetické skúšky (MT)

meranie hrúbky steny ultrazvukom (UTT)

iné - (po dohode vieme zabezpečiť ultrazvukovú kontrolu UT a RTG kontrolu RT )Nedeštruktívne skúšky zvarov a materiálov

Vizuálna skúška je metóda na zisťovanie povrchových chýb zvarov ako zápaly, presadenie zvaru, chyby rozmerov zvaru, prepadnutý koreň zvaru, chudobný koreň zvaru, atď.

Kapilárna skúška je metóda na zisťovanie povrchových chýb zvarov a materiálov vhodná najmä na hľadanie netesností, pórov, prasklín, trhlín, atď.

Magnetická skúška je metóda na zisťovanie povrchových chýb zvarov a materiálov, vhodná najmä na hľadanie prasklín a trhlín.

Meranie hrúbky steny ultrazvukom (UTT) – (meranie hrúbok rôznych materiálov od 1mm do 200mm).Kontakt

Miroslav Kužela - ReviDef

Čsl.Armády 1020/14, Šaľa, 92701

info@revidef.sk

0910 994158